Valná hromada

19.05.2020 19:08

Program Valné hromady SK Jedovnice, z.s.,

 která se bude konat dne 7.6.2020 v 16:00 v Kinosále KD Jedovnice

 

 1. Zahájení
 2. Schválení:
  1. Programu VH
  2. Jednacího řádu VH
 3. Volba pracovního předsednictva VH
 4. Volba Návrhové a Mandátové komise
 5. Zpráva o činnosti Výkonného výboru za 2019
 6. Zpráva o činnosti Kontrolní komise za 2019
 7. Účetní uzávěrka za rok 2019
 8. Zpráva mandátové komise o účasti delegátů a usnášeníschopnosti VH
 9. Návrh a schválení změn ve stanovách spolku SK Jedovnice
 10. Volba členů Výkonného výboru
 11. Volba členů Kontrolní komise
 12. Návrh usnesení
 13. Diskuse
 14. Schválení usnesení
 15. Závěr

Občerstvení zajištěno.