Valná hromada

08.03.2022 15:35

Valná hromada klubu SK Jedovnice z.s. se uskuteční v kulturním domě po prvním jarním utkání mužů a to 26.3. od 17:00.

Program:

  1. Zahájení 

  2. Volba předsedajícího

  3. Volba komisí – mandátové, návrhové, zapisovatele VH

  4. Zpráva mandátové komise

  5. Schválení Programu a Jednacího řádu VH

  6. Zpráva o činnosti Výkonného výboru

  7. Zpráva o činnosti Kontrolní komise

  8. Schválení účetní uzávěrky za rok 2021

  9. Návrh na založení fotbalové akademie mládeže

 10. Návrh usnesení

11. Diskuze

12. Schválení usnesení – zpráva návrhové komise

13. Závěr