Valná hromada SK Jedovnice

29.01.2015 12:00

    Sportovní klub (SK) Jedovnice si vás dovoluje pozvat na valnou hromadu klubu, která se koná v neděli 15.2. 2015 od 16.00 hodin v sále restaurace v Chaloupkách.

    Pro jednání valné hromady navrhuje stávající výbor SK Jedovnice tento program:

1) Zahájení a uvítání hostů, úvod

2) Schválení

    a) programu VH

    b) pracovního předsednictva

    c) jednacího řádu

    d) volebního řádu

    e) mandátové a návrhové komise

3) Zpráva mandátové komise o účasti delegátů VH

4) Volby do výboru SK Jedovnice

5) Zpráva o činnosti a hospodaření SK Jedovnice

6) Výsledky voleb

7) Diskuze

 

Se sportovním pozdravem členové stávajícího výboru SK Jedovnice :

Luboš Gryc, Lukáš Kunc, Ing. Lukáš Králík, Viktor Pernica, Ing. Kamil Kvasnica