Reakce na volbu předsedy FAČR

19.12.2017 17:25

robin.krutil@mfdnes.cz

Vážený pane redaktore,

na serveru iDnes.cz jsem si přečetl Váš rozhovor s panem Bělákem a jako moravský místopředseda FAČR si na něj dovolím reagovat. Lidé z fotbalového prostředí si o demagogických odpovědích bývalého funkcionáře brněnské Zbrojovky sice zajisté udělali obrázek sami, přesto mám za to, že je nutné osvětlit skutečnost také čtenářské veřejnosti. Byť i ze samotné diskuze pod článkem je patrné, že pan Bělák se netěší valné pověsti ani zde.

Především není pravdou, že by pan Bělák měl nějaké větší zásluhy na zvolení Martina Malíka předsedou FAČR, jak si sám v rozhovoru přisuzuje. Jeho „RB tour“ vzbuzovalo naopak mezi moravskými delegáty spíše rozpaky a všichni se podivovali nad tím, za koho a s jakým mandátem vlastně jedná. O odblokování patové situace a zvolení kandidáta Malíka hned v prvním kole volby se rozhodla celá moravská komora, když pan Malík našim delegátům přislíbil v případě svého zvolení autonomii moravských soutěží, tedy MSFL a divizí D a E, bez zasahování ze strany VV FAČR.

Nedomnívám se, že by moravská komora neměla žádného lídra. Opětovně jsem byl jako I. místopředseda FAČR zvolen já, předsedou řídící komise pak Pavel Nezval, do výkonného výboru dále Pavel Blaha a Karel Kula. Na nás všech teď je, abychom zde prosazovali vůli celé moravské komory.

Jak sám jistě dobře víte, já sám jsem obhájil svůj post velmi těsně, vzhledem k projevu bývalého předsedy Pelty i nejrůznějším dalším „masážím“ moravských delegátů to považuji za velký úspěch. Zároveň mě mé zvolení neuvěřitelně nabilo do další funkcionářské práce.

Již před mimořádnou valnou hromadou jsem prohlásil, že schválit pro volbu předsedy ve čtvrtém kole prostou většinu hlasů napříč komorami by byla pro Moravu naprostá sebevražda. Na tom trvám i nadále, o nějakém rušení komorového systému ani nemluvě, neboť tu máme systém, který je nastaven 25 let a dosud s ním nikdo ze strany FIFA či UEFA neměl problém. Na druhou stranu ale netvrdím, že zde není prostor k diskuzi, aby se v otázce volby předsedy nastavil systém nový, který by tento problém vyřešil jednou provždy.

My jako moravská komora jsme na valné hromadě možné řešení předložili, česká strana ho ale smetla ze stolu, a tak se nakonec hlasovalo pouze o původním návrhu, který byl pro moravské delegáty absolutně nepřijatelný. A to i při tajném hlasování, jehož smysl do dnešního dne nechápu, neboť proběhlo v rozporu s jednacím řádem valné hromady. Stejně jako vystoupení Miroslava Pelty.

S přátelským pozdravem

Zdeněk Zlámal

I. místopředseda FAČR