Platba členských příspěvků

18.09.2019 09:58

Platba na účet SK Jedovnice

1361331379/0800

 

v.s. rodné číslo (bez lomítka, bez nul na začátku)

s.s. dle hráčské kategorie
zpráva příjemci: jméno, příjmení

 

vysvětlení s.s. (specifický symbol)

1 Mladší přípravka

2 Starší přípravka

3 Mladší žáci

4 Starší žáci

5 Dorost (dorostenci hrající za spojené družstvo Jed/Kot platí příspěvky v Kotvrdovicích)

6 Muži A

7 Muži B

8 Volejbal mládež (do18 let - v kalendářním roce dovrší 18 let)

9 Volejbal dospělí (od18 let)

10 Ostatní

 

Výše příspěvků pro oddíl fotbalu bude stanovena vždy na začátku kalendářního roku. Splatnost pro fotbal je vždy 15.4 a 15.10. Potvrzení o zaplacení příspěvku bude vydáno na vyžádání prostřednictvím trenérů jednotlivých kategorií.