Krátké zhodnocení VH

19.01.2016 16:09

V neděli 17.1. v 16:00 se konala za účasti 28 delegátů valná hromada SK Jedovnice. Z úst výkoného výboru byl zhodnocený celý sportovní rok 2015 s výhledem na rok 2016. Zazněly zprávy o tom, jak se dařilo všem fotbalovým kategoriím, včetně zprávy o činnosti volejbalistů a tenistů. Schválili jsme nové stanovy SK, zahájili jsme nově registrované členství a na závěr proběla volná diskuze, která se točila zejména okolo vybudování nového zázemí pro hráče a rozhodčí. Valnou hromadou nás vedl nově zvolený předseda ing. Lukáš Králík.