FAČR vs FIFA

15.03.2018 12:59

Požadavkům FIFA vyhovíme, odsouhlasili si na Moravě

Vyjít vstříc požadavkům FIFA, upravit Stanovy FAČR v otázce volby předsedy a zamezit tak do budoucna možným patovým situacím na valných hromadách. To je konstruktivní řešení, na němž se v pondělí v Olomouci jednomyslně shodli všichni zástupci klubů MSFL a divizí na Moravě společně s předsedy všech pěti Krajských fotbalových svazů na Moravě.

Setkání, na které zavítal také předseda FAČR Martin Malík, mělo na programu i další fotbalová témata, tím prioritním byla ale pochopitelně diskuze o připravované změně stanov, jak po FAČR požadují FIFA a UEFA.

„Všechny zástupce klubů i další hosty jsem seznámil s aktuálním vývojem, zejména s dopisem generální sekretářky FIFA, která znovu zopakovala, že je nutné, aby Stanovy FAČR byly upraveny tak, abychom se v budoucnu vyhnuli patovým situacím a nezvolení předsedy a celého výkonného výboru na některé z příštích valných hromad,“ uvedl Zdeněk Zlámal, I. místopředseda FAČR.

To, že je nutné stanovy v otázce volby předsedy upravit, chápou i kluby MSFL a divizí. Pondělního setkání se jich zúčastnilo 45 z celkových 48 a všichni přítomní se nakonec shodli na konkrétním řešení.

 „Budeme navrhovat, aby volba předsedy byla ve stanovách rozšířena o 4. kolo, ve kterém by rozhodoval los,“ popsal návrh Zlámal. Los by tak ve čtvrtém kole volby předsedy nahradil dosavadní dohadovací řízení.

 „Losem ostatně v případě nezvolení kandidátů v předchozích dvou kolech volby končí také volba všech dalších členů výkonného výboru, včetně místopředsedů,“ připomněl Pavel Nezval, předseda Řídící komise pro Moravu.

Všichni přítomní zároveň vyslovili plnou podporu moravské vyjednávací skupině o změně stanov, znovu potvrdili její mandát a její členy v čele s místopředsedou Zlámalem pověřili, aby tento návrh byl předložen české straně. Předmětem jednání však bude pouze změna stanov v otázce volby předsedy, nikoliv diskuse o komorovém systému, kterou všichni přítomní striktně odmítli.

„Uvítali jsme, že tento návrh přímo na pondělním jednání podpořil i předseda Malík, který jej rovněž považuje za konstruktivní řešení, jak vyhovět požadavku FIFA,“ dodal Zlámal.

Na závěr všichni přítomní zástupci klubů vzali na vědomí přeložení prvního jarního kola na červen. Rozešli se s heslem: „pojďme dělat konečně fotbal a konec politikaření“.

 

 

Zdeněk Zlámal                                                                       Pavel Nezval
I. místopředseda FAČR                                                         předseda ŘKM