Buchta Jaroslav - trénování mládeže 2. část

22.01.2015 13:53

        V této části bych se chtěl zaměřit na to, jak vůbec vést trénink a co by se v tréninku mladých fotbalistů, mělo dělat. Dnes je samozřejmě na trhu spousta odborné literatury, kde se dozvíme mnoho věcí, jak mládež trénovat. Můžu v podstatě říci, že jsme těmito informacemi zavaleni. Je také pravda, že se z fotbalu dělá někdy až příliš velká věda. Fotbal je stále o tom, kdo střelí více branek. To je na tom nejzákladnější a nejzábavnější.

 

        Hráčům musíme připravit tedy co nejrozmanitější trénink. Trénink, ve kterém bude především hra a různé soutěže. Určitě bych se nezaměřoval na nějakou taktiku, jak bránit nebo jak zakládat útok. Tyto taktické věci bych ponechal až na pozdější věk. Dále je třeba se také vyvarovat, že nebudeme trénovat fyzickou kondici. Znamená to žádné výběhy nebo kolečka kolem hřiště. Tuto fyzickou kondici hráči vždy dokážou dohnat a vůbec ji není potřeba v této kategorii trénovat. Nechci zde do podrobnosti rozepisovat jednotlivé tréninky, to si musí každý trenér sestavit sám.

 

        Trenér by měl přijít na trénink už s připraveným plánem, co bude na tréninku s hráči dělat. Jde o to, aby trénink měl hlavu a patu. Měli bychom se především vyvarovat tomu, aby trénink působil chaoticky.

 

Dle mého názoru je základ fotbalu v těchto 3 věcech:

Přihrávka

  • dobrá, přesná přihrávka
  • umění převzít přihrávku a správně ji odehrát, později můžeme přidávat přihrávky v pohybu
  • trénování přihrávek na určitou vzdálenost (začínáme od nejkratší vzdálenosti)
  • přihrávky různým kopem (nártem, placírkou, šajtlí)

 

Zpracování míče

  • zpracovat míč a dat si ho pod svoji kontrolu (míč má poslouchat hráče, ne naopak)
  • trénujeme od nejjednoduššího zpracování až po zpracování vysokých míčů

 

Vedení míče

  • opět míč musí poslouchat hráče
  • míč musí být u nohy, co nejvíce (není cílem si míč předkopnout a utíkat za ním)
  • přidávání vedení míče různým směrem (neměli by vést míč pořád rovně)

 

    Tyto základní věci trénujeme nejdříve, co nejpomaleji tak, aby si hráči tyto základy osvojili. Později můžeme přidávat na rychlosti a intenzitě.

 

    Z těchto tří věcí vyplývá, že vše začíná dobrou a přesnou přihrávkou, zpracování přihrávky a následně přesné a rychlé vedení míče. Pokud si to promítneme v praxi, tak zjistíme, že bez těchto základních prvků se žádný hráč neobejde a pak v samotné hře dochází jen bezhlavému kopání do míče.

 

    Další věcí jako je hra hlavou, střelba a kličky je už určitá nadstavba, ale to neznamená, že se jim nebudeme v tréninku věnovat. Naopak práce s míčem musí být v každé tréninkové jednotce. Velice účinné a dobré je, když hráči hrají malý fotbal na malém prostoru. Znamená to, že hrají 2 na 2 nebo 3 na 3. Hráči jsou neustále v kontaktu s míčem. Při této hře zapojují přihrávku, vedení míče různým směrem, práci s míčem. Především tenhle způsob tréninku je bude bavit, protože to bude soutěžní formou, kdo dá více branek.

 

    Určité nesmíme na rychlostně-koordinační cvičení. Je třeba se zaměřit na rychlost, ale jen na velmi krátkou vzdálenost max. do 10 metrů. Patří sem různé sprinty, rychlé nohy a sprinty z různých poloh (z lehu, sedu apod). Hráči nejen získávají rychlost, ale i výbušnost. Tyto cvičení můžeme dělat opět soutěžní formou. Obratnost pro hráče je také velmi důležitá. Přirozená obratnost se u hráčů vytrácí, proto ji musíme zařazovat do tréninku neustále. Patří sem různé přeskoky, oběhnutí překážky, kotrmelce, podlézání, výskoky. Především nám jde o přirozený pohyb hráčů.

 

    Já osobně vycházím z jedné věci, dříve děti hrály fotbal na různých plátcích v podstatě od rána do večera. Nikdo jim do toho nezasahoval ani nevytýkal, ale zároveň ani neporadil. To je z mého pohledu ten nejpřirozenější trénink. Vždyť si také musíme uvědomit, že zde vyrostli velmi dobří fotbalisté. Mnoho velmi dobrých fotbalistů, kteří potom přecházeli do větších oddílů. Proto si myslím, že je potřeba nastavit a v podstatě nenásilný trénink. Samozřejmě doba se posouvá, tak my jako trenéři jim musíme pomáhat rozvíjet jejich fotbalové dovednosti. Někdo z trenérů upřednostňuje jednu věc, druhý zase jinou, další se zaměří především na odbornou stránku. Určitě je velmi dobré, když si každý trenér najde svoji cestu.

 

    Na závěr bych chtěl na našich stránkách vyvolat diskuzi a podělit se o svoje názory a zkušenosti na trénování mládeže. Jen aktivní diskuzí se každý trenér posune dopředu.