Běh za jedovnickým kaprem

29.10.2019 17:27

 

Běh za jedovnickým kaprem

Memoriál Jiřího Kovaříka

23. ročník pořádá SK Jedovnice, z.s.

 

Datum:         Sobota 9. listopadu 2019

Místo:           Kulturní dům Jedovnice, Na Kopci 571, Jedovnice 679 06

Start a cíl:    Areál fotbalového hřiště u kulturního domu v Jedovnicích

 

Závody:                                                                  start

 

 • Nejmladší přípravka (2012a mladší);       120 m               13:00
 • Mladší přípravkadívky (2010-2011);         260 m              13:10
 • Mladší přípravka chlapci (2010-2011);     260 m               13:20
 • Starší přípravkadívky (2008-2009);          490 m              13:30
 • Starší přípravka chlapci (2008-2009);      490 m               13:40
 • Mladší žáci/žákyně (2006-2007);              980 m              13:50
 • Starší žáci/žákyně (2004-2005);               1470 m            14:00
 • Dorostenci/dorostenky(2000-2003);        5,6 km              14:30
 • Ženy (1980-1999);                                    5,6 km             14:30
 • Ženy-veteránky I (1970-1979);                 5,6 km             14:30
 • Ženy-veteránky II (1969 a starší);            5,6 km              14:30
 • Muži (1980-1999);                                    10,9 km           14:30      společný start
 • Muži-veterániI (1970-1979);                     10,9 km           14:30
 • Muži-veteráni II (1969-1960);                   10,9 km           14:30
 • Muži-veteráni III (1959 a starší);             10,9 km             14:30

 

Přihlášky ke startu:   

začátek registrace je ve 12:00 ve vestibulu kulturního domu v Jedovnicích, konec bude vždy 10 minut před startem daného závodu s výjimkou společného startu hlavního závodu ve 14:30 – konec prezence ve 14:00!!! Registrujte se prosím včas do své kategorie.

LZE TAKÉ VYUŽÍT ON-LINE RIGISTRACI NA STRÁNKÁCH www.oblblansko.cz

 

 

Šatny: 

Kabiny SK Jedovnice v suterénu kulturního domu (možnost sprchování) nebo předsálí KD Jedovnice.

 

Pravidla:                    

Závodí se podle platných pravidel atletiky. Závod je zařazený do OBL Blansko. Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav, což potvrdí podpisem na čestném prohlášení při přihlašování do závodu.

 

Startovné:                  

30,- Kč - Přípravky, žáci, žákyně

60,- Kč – Dorostenky, dorostenci, ženy, muži, veteránky, veteráni

 

Popis trati:                 

Trať je bez větších výškových rozdílů, většinu povrchu tvoří asfaltové cesty, zbytek zpevněné cesty po hrázích rybníků Olšovec a Budkovan.

 

Vyhlášení výsledků:   

Kategorií přípravek a žactva proběhne po startu hlavního závodu ve 14:40 v kinosále KD, hlavní kategoriev 16:00 v závislosti na zpracování výsledků.

 

Vyhodnocení: 

Závodníci na prvních místech v hlavních kategoriích Dorostenci/Dorostenky až po veterány získají „živého jedovnického kapra“, na druhém a třetím místě věcné ceny.

 

Parkování vozidel:     

Je možné na parkovišti nad kulturním domem nebo u hotelu Rado.

 

Informace:     

Ing. Kamil Kvasnica (hl. pořadatel), 516 527154 – zam. nebo mobil 728 072 517, www.skjedovnice.cz