Běh za jedovnickým kaprem

27.10.2017 17:43

21. ročník Běhu za jedovnickým kaprem

Memoriál Jiřího Kovaříka

pořádá SK Jedovnice, z.s.

 

Datum:           Sobota 11. listopadu 2017

Místo:             Kulturní dům Jedovnice, Na Kopci 571, Jedovnice 679 06

Start a cíl:      Areál fotbalového hřiště u kulturního domu v Jedovnicích

 

Závody:                                                                                   start

 • Nejmladší přípravka (2010 a mladší);         120 m              12:30
 • Mladší přípravka dívky (2008-2009);          260 m              12:45
 • Mladší přípravka chlapci (2008-2009);       260 m              13:00
 • Starší přípravka dívky (2006-2007);           490 m              13:15
 • Starší přípravka chlapci (2006-2007);        490 m              13:30
 • Mladší žáci/žákyně (2004-2005);               980 m              13:45
 • Starší žáci/žákyně (2002-2003);               1470 m             14:00
 • Dorostenci/dorostenky (1998-2001);          4,8 km             14:30
 • Ženy (1978-1997);                                   5,6 km            14:30
 • Ženy-veteránky I (1968-1977);                 5,6 km             14:30
 • Ženy-veteránky II (1967 a starší);              5,6 km             14:30
 • Muži (1978-1997);                                  10,9 km            14:30
 • Muži-veteráni I (1968-1977);                   10,9 km            14:30
 • Muži-veteráni II (1967-1958);                  10,9 km            14:30
 • Muži-veteráni III (1957 a starší);               10,9 km            14:30

 

LZE TAKÉ VYUŽÍT ON-LINE RIGISTRACI NA STRÁNKÁCH ww.oblblansko.cz

 

Pravidla:

Závodí se podle platných pravidel atletiky. Závod je zařazený do OBL Blansko. Závodníci odpovídají                  za svůj zdravotní stav, což potvrdí podpisem na čestném prohlášení při přihlašování do závodu.

 

Přihlášky ke startu:

začátek registrace ve 11:00 ve vestibulu kulturního domu v Jedovnicích, konec vždy 10 minut před startem daného závodu s výjimkou společného startu hlavního závodu ve 14:30 – konec prezence ve 14:00!!! Registrujte se prosím do své kategorie a včas.

 

Startovné:

30,- Kč -  Přípravky, žáci, žákyně

60,- Kč – Dorostenky, dorostenci, ženy, muži, veteránky, veteráni

 

Vyhlášení výsledků:

kategorií přípravek a žactva proběhne po startu hlavního závodu ve 14:40 v kinosále KD,hlavní kategorie v 16:00 v závislosti na zpracování výsledků. Závodníci na prvních místech v hlavních kategoriích Dorostenci/Dorostenky až po veterány získají „živého jedovnického kapra“, na druhém a třetím místě věcné ceny. ,

 

Informace: Ing. Kamil Kvasnica (hl. pořadatel), 516 527 154 – zam. nebo mobil 728 072 517, www.skjedovnice.cz