Aschheim

02.05.2020 14:54

Bez ohledu na další vývoj týkající se opatření proti šíření nemoci Covid-19 bylo Výborem SK Jedovnice k 1.5.2020 s definitivní platností rozhodnuto o naší neúčasti na tomto turnaji v letošním roce.